Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej należy do agend specjalnych Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się promowaniem dorobku naukowego pracowników Politechniki Łódzkiej poprzez:

  • realizację procesu wydawniczego – poczynając od kalkulacji wydawniczej publikacji, poprzez opracowanie edytorskie,  przygotowanie do druku, a kończąc na odbiorze gotowych książek z drukarni,
  • poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji książek (sprzedaż zarówno w księgarni Wydawnictw, podczas targów książki, jak i w sklepie internetowym)
  • tworzenie korzystnych warunków współpracy z klientami wpływających na wzrost poziomu sprzedaży – książki kupują nie tylko firmy i hurtownie księgarskie, ale również instytucje naukowe, firmy przemysłowe, spółki akcyjne, agencje specjalistyczne, a także szkoły średnie,
  • promocję książek – zamieszczanie informacji o ukazujących się publikacjach w czasopismach naukowych i katalogu wydawnictw, współpraca z Oddziałem Tworzenia Zasobów Cyfrowych Biblioteki (udostępnianie książek poprzez bibliotekę elektroniczną Cybra) oraz udział w imprezach branżowych (Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia, towarzyszące Warszawskim Targom Książki, Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, Targi Książki Naukowej we Wrocławiu oraz Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej).

 

Publikacje o charakterze ciągłym wydawane przez Politechnikę Łódzką: