Szerokość składu kolumny:   12,6 cm

Wysokość składu kolumny:   20,5 cm (z numerem strony)

Papier – ustawienie strony:   Szerokość 17,6 cm / Wysokość 25 cm

Marginesy:  Górny 2,5 cm / Dolny 2,0 cm / Lewy 2,5 cm / Prawy 2,5 cm

Układ:   Nagłówek 0 cm / Stopka 1,25 cm

Typografia:

Tekst należy pisać czcionką 11 pkt (dla pisma Times New Roman).

Spis treści – od strony 3.

Pierwszy rozdział zaczynać od kolumny nieparzystej. Każdy kolejny od bieżącej.

Tytuły wyśrodkowane lub od lewego brzegu tekstu (wielkości czcionki dla pisma Times New Roman) – konsekwentnie stosowane w całej pracy:

- pierwszego stopnia – pismem 16 pkt tekst. bold (wers. – duże litery, tekst – małe litery),
- drugiego stopnia – pismem 14 pkt tekst bold,
- trzeciego stopnia – pismem 12 pkt tekst bold,
- czwartego stopnia – pismem 11 pkt tekst kursywą bold.

Literaturę pisać czcionką 10 pkt. Numeracja – w nawiasach kwadratowych [1] lub bez nawiasów. Nazwiska można wyróżnić – bold.

W tabelach wielkość czcionki 10 pkt, numer tabeli oraz tytuł umieścić nad tabelą – 11 pkt. 

Podpisy pod rysunkami (wyśrodkowane lub od lewego brzegu rysunku) – 10 pkt.

Dodatki

W monografiach – streszczenie w języku angielskim na końcu książki.

Można zamieścić charakterystykę zawodową autora (w monografiach).

Programy, w których można złożyć tekst:

Microsoft Word, InDesign

Rysunki wektorowe, zdjęcia kolorowe i okładki:

CorelDraw (cdr) (kolory CMYK, minimalna rozdzielczość – 300 dpi, Panthon)

Ilustracje czarno-białe – min. rozdzielczość 150 dpi

Zdjęcia i bitmapy:

Photo-Paint oraz w formatach TIFF i JPG 

 


(DOC) Przykład formatowania – monografia – praca zbiorowa


(DOC) Przykład formatowania – monografia - jeden autor


(DOC) Przykład formatowania – skrypty