Zintegrowana mikrobiologiczna metoda unieszkodliwiania rtęci w ściekach – opracowanie i wdrożenie technologii

Zintegrowana mikrobiologiczna metoda unieszkodliwiania rtęci w ściekach – opracowanie i wdrożenie technologii

22,00zł

Paweł Głuszcz

 

ISBN 978-83-66287-54-9
Format B-5, oprawa miękka, s. 92

Data wydania: 2023

W niniejszej monografii pokazano drogę dojścia do opracowania zintegrowanej technologii biologicznej oczyszczania ścieków przemysłowych z rtęci. Przedstawiono szczegółowo działania, takie jak badania podstawowe różnych aspektów procesu sorpcji rtęci jonowej i metalicznej na węglach aktywnych czy praktyczne wdrożenie kompletnej technologii w zakładzie przemysłu chemicznego. Praktyczne aspekty prowadzonych badań i uzyskanych rezultatów są w tym przypadku bardzo istotne. Pozwoliły one zweryfikować założenia naukowe przyjęte w procesie projektowania technologii w pełnej skali przemysłowej, a także umożliwiły zdobycie doświadczenia we wdrożeniu wyników pracy badawczej w środowisku przemysłowym.

Książka jest skierowana do osób zainteresowanych tematyką unieszkodliwiania takich metali, jak rtęć ze ścieków, czy – szerzej rzecz ujmując – ze środowiska naturalnego. Jest to pozycja specjalistyczna, przeznaczona dla specjalistów, chociaż takie grupy, jak ekolodzy czy pracownicy wodociągów, oczyszczalni ścieków albo stacji uzdatniania wody też mogą znaleźć w niej coś interesującego.

Spis treści