Podstawy BHP

Podstawy BHP

79,00zł

Ryszard Dębkowski

ISBN: ISBN 978-83-66741-44-7
Format B-5, oprawa miękka, s. 232

Data wydania: 2023

Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni wyższych, szczególnie kształcących kadry dla przemysłu, w tym dla studentów kierunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbiorcami tej książki powinni być także uczestnicy studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie osoby, które chcą zapoznać się lub ugruntować wiedzę w tej tematyce.

W tekście książki czytelnik znajdzie odwołania do przepisów prawa, które umożliwią mu szybkie znalezienie źródła i szczegółowe zapoznanie się z unormowaniami dotyczącymi prezentowanej tematyki. W przypisach podano źródła pełnych lub jednolitych tekstów przepisów prawa, aktualne w momencie złożenia książki do druku.

 

Spis treści