Kuczki Żydowskie - nieoszlifowane diamenty architektury łódzkiej

Kuczki Żydowskie - nieoszlifowane diamenty architektury łódzkiej

39,00zł

Renata Przewłocka-Sionek

 

ISBN 978-83-66741-69-0
Format B-5, oprawa miękka, s. 125

Data wydania: 2022

Monografia Kuczki żydowskie – nieoszlifowane diamenty architektury łódzkiej autorstwa Renaty Przewłockiej-Sionek prezentuje mało znany element architektoniczny, który jest pozostałością po materialnej i niematerialnej kulturze żydowskiej. Kuczka (hebr. Sukka – przybytek), inaczej namiot lub szałas, była to pierwotnie konstrukcja budowana pod gołym niebem na radosne Święto Sukkot (Święto Szałasów), poświęcone plonom i obchodzone jesienią. W czasie tego święta mężczyźni modlą się i jedzą posiłki przez tydzień w szałasach. Żydzi, którzy osiedlili się w miastach, budowali kuczki przy kamienicach, niekiedy wykorzystując do tego celu balkony. Były to najczęściej konstrukcje drewniane, dlatego niewiele ich się zachowało do czasów współczesnych.

Autorka podczas wywiadów terenowych odnalazła i udokumentowała znalezione konstrukcje, które mogły w przeszłości pełnić funkcję kuczki. Zbadała dokumentację, literaturę przedmiotu, stare plany atchitektoniczne, przeprowadzała też rozmowy z lokatorami kamienic, a niekiedy z aktualnymi mieszkańcami, w których mieszkaniach występują te konstrukcje. Praca prezentuje kilkanaście kuczek łódzkich, a także kuczki z Radomska, Tomaszowa Mazowieckiego, Brwinowa, Radomia, Lublina, Płocka i Kalisza – jako przyczynek do dalszych badań na ten temat. Jednak większa część pracy jest poświęcona historii Łodzi i łódzkim kuczkom.

Książka jest skierowana do osób zainteresowanych żydowską kulturą i architekturą, historią Łodzi, a także do studentów architektury, historii sztuki czy kulturoznawstwa. Monografia przyczynia się do promocji Łodzi, wydobywając na światło dzienne mało znane dziedzictwo żydowskie, którego ocalenie w dużej mierze zależy od świadomości społeczeństwa na temat tego, z jak cennymi zabytkami mamy do czynienia. Niewątpliwym walorem pracy jest oryginalny, bogaty materiał ikonograficzny.

Spis treści