Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1950 - E-BOOK

Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1950 - E-BOOK

27,00zł

KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA

Wybór i opracowanie Czesław Żyliński
Pod redakcją Jolanty Przyłuskiej

ISBN 987-83-7283-914-5
Format B-5, oprawa miękka, s. 147
Data wydania: 2018


Sprawdź, jak przebiega zamawianie e-booka

Książkę można kupić także w wersji papierowej

Czesław Żyliński ukończył Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Łodzi. Od 1969 roku pracował jako bibliotekarz w Politechnice Łódzkiej, kolejno w Bibliotece Wydziału Budownictwa Lądowego, Bibliotece Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali oraz w Bibliotece na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Kronikarstwo jest jego pasją. Szperanie w dawnych rocznikach gazet, przeglądanie strona po stronie i odtwarzanie historii PŁ sprawiło, że stał się ekspertem od informacji prasowych, w szczególności z lat 1945- 1960, a często nawet do 1990 roku. Posiada swoją „kartotekę europejską” za lata 1945-1990 zawierającą nazwiska głów państw, premierów, ministrów spraw zagranicznych Europy od 1945 roku. Opublikował kilkaset listów do redakcji, sprostowań, uzupełnień i uwag prasowych. Teksty związane z PŁ lub życiem akademickim tworzył na podstawie różnych źródeł. Drukowano je obok „Kronik” w „Życiu Uczelni” – łącznie 80 pozycji. Oprócz prasy codziennej pomocą służyły czasopisma techniczne, informatory, a nawet encyklopedie. Praca nad wydawnictwem „Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1960” to spełnienie jego planów.

Autor opracował kroniki wydarzeń związanych z PŁ do roku 1960. Powstały one na podstawie informacji zawartych głównie w „Dzienniku Łódzkim”, „Ekspresie Ilustrowanym” i „Głosie Robotniczym”. Poszukując informacji o PŁ, organizacjach studenckich i profesorach, Pan Czesław przeglądał każdą stronę gazet i spisywał interesujące go teksty. Do każdego półrocza lub kwartału dopisywał komentarz chrakteryzujący dany okres.

Przekazane do opracowania materiały zostały przepisane na komputerze, poddane selekcji i dalszemu opracowaniu. Bardzo pomocne okazały się ręcznie wykonane fiszki ze skrótami nazw, indeksy osób, tajemnicze domowe kartoteki i niezwykła, detaliczna pamięć Kronikarza. Cały materiał został podzielony na trzy części i będzie się ukazywał po ich redakcji. Pierwsza część obejmuje lata 1945-1950, od planów powołania Politechniki Łódzkiej do prasowej zapowiedzi powołania Polskiej Akademii Nauk. Komentarze Pana Czesława zostały wydrukowane kursywą, pozostały tekst to informacje prasowe z datą ukazania się w gazetach łódzkich. Na końcu każdego tomu znajduje się indeks osobowy i wykaz skrótów. Wydawnictwo ukaże się w dwóch wersjach – drukowanej i elektronicznej.

Spis treści