Wykaz obejmuje 536 pozycji. Znaczącą większość spośród nich stanowią wydawnictwa polskie. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza wersja wykazu. Będzie on mógł być uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

Wprowadzenie wykazu wydawnictw monografii naukowych ma na celu usunięcie z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych, które często deklarują możliwość opublikowania dowolnego dostarczonego im materiału jako monografii naukowej. Założeniem jest, aby w przestrzeni komunikacji osiągnięć polskich naukowców funkcjonowały jedynie takie wydawnictwa, które stosują podstawowe zasady etyki publikacyjnej oraz posiadają ustaloną procedurę recenzowania proponowanych im tekstów naukowych. To właśnie te dwa minimalne wymogi zostały wskazane jako jedyne wytyczne dla wydawnictw, które chciałyby znaleźć się w wykazie MNiSW.

Pierwsza grupa wydawnictw, "warta" 200 punktów, obejmuje 36 instytucji: 

 1. Academic Press
 2. Bloomsbury Publishing
 3. Brepols Publishers
 4. Cambridge University Press
 5. Columbia University Press
 6. Cornell University Press
 7. Duke University Press
 8. Brill
 9. Edward Elgar Publishing
 10. Equinox Publishing
 11. Harrassowitz Verlag 
 12. Harvard University Press
 13. Intellect (Bristol, United Kingdom)
 14. John Benjamins Publishing Company
 15. Johns Hopkins University Press
 16. MIT Press
 17. Mohr Siebeck
 18. Oxford University Press
 19. Peeters Publishers
 20. Princeton University Press 
 21. Routledge 3
 22. SAGE Publications 
 23. Stanford University Press 
 24. Franz Steiner Verlag
 25. T&T Clark
 26. Taylor & Francis Group
 27. University of California Press
 28. University of British Columbia Press
 29. University of Chicago Press
 30. Edinburgh University Press
 31. University of Michigan Press
 32. University of Minnesota Press
 33. University of North Carolina Press
 34. Vandenhoeck & Ruprecht Verlag
 35. Wiley-Blackwell
 36. Yale University

Pozostała część wykazu obejmuje 500 pozycji, wśród nich znalazły się wydawnictwa działające przy uniwersytetach i politechnikach. Wśród nich także Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Do pobrania: Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.pdf