Czy poszukujecie sposobów na udoskonalenie swojego czasopisma naukowego? Jakie obszary chcecie ulepszyć i z jakimi wyzwaniami się zmierzacie? Czy macie wystarczająco dużo informacji, aby profesjonalnie zarządzać swoim czasopismem?

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wirtualnych warsztatach dla redaktorów, których celem jest zrozumienie wyzwań, z którymi się Państwo zmagają. Przekażemy istotną wiedzę, która pomoże Państwu w zindeksowaniu czasopisma w bazie Scopus oraz w zrozumieniu jak można zwiększać rozpoznawalność oraz wpływ czasopisma, a także spojrzymy na wskaźniki bibliometryczne odnoszące się do czasopism.

Odpowiedzi na pytania o indeksowanie czasopism naukowych oraz o zwiększanie ich wpływu oraz rozpoznawalności

Data: 14.7.2020
Godzina: 10:00 – 12:00 CET
Program:

 • Wyzwania stojące przed redaktorami czasopism naukowych (dzielenie się opiniami),
 • Kryteria oraz zasady indeksowania czasopism oraz odpowiedzi na pytania,
 • Sposoby na zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności oraz wpływu czasopism naukowych,
 • Wskaźniki bibliometryczne w odniesieniu do czasopism oraz informacje jak redaktorzy mogą z nich korzystać.

 

Rejestracja  >

Już za kilkanaście dni w Poznaniu, na terenie Międzynarodopwych Targów Poznańskich, odbędzie się ważna impreza - Poznańskie Targi Książki 2020. Wystawców można znaleźć w pawilonie 7 oraz 8, natomiast w pawilonach 7A oraz 8A zlokalizowane są wydarzenia towarzyszące - Targi Edukacyjne oraz targi Edutec. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla zwiedzajacych targi będa czynne w następujących dniach i godzinach:

 • 6.03.2020-  10.00-18.00
 • 7.03.2020-  10.00-18.00
 • 8.03.2020-  10.00-16.00

 

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej weźmie w nich udział jako jeden z wystawców z grona instytucji naukowych - znajdziecie nas w pawilonie 7 na stoisku 21.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych. W wykazie czasopism naukowych pojawiło się 1373 nowych tytułów, zaś na liście wydawnictw naukowych - 177 nowych jednostek.

 

Rozszerzenie listy czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie. Nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

 

Wykaz powiększył sie o nowe wydawnictwa naukowe

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw. Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła wnioski złożone przez 312 wydawnictwa. Pozytywnie rozpatrzono 177 wniosków. W związku z tym Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r., także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria. Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (PDF)
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (PDF)
Załącznik - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów (PDF)
Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych wg dyscyplin i wykaz konferencji (XLSX)

W dniach 22-24 listopada 2019 w hali Expo Łódź odbyła się kolejna edycja łódzkich Targów Ciekawej Książki. Podczas targów można było zapoznać się z bogatą ofertą wszystkich gatunków literackich począwszy od literatury pięknej, sensacyjno-kryminalnej, popularnonaukowej i naukowej, literatury faktu oraz komiksu. Dla najmłodszych czytelników przygotowano warsztaty połączone z akcentami artystycznymi. Nie zabrakło atrakcji dla miłośników i fanów gier planszowych nawiązujących do 125-lecia Juliana Tuwima. Na Targach Ciekawej Książki pojawiło się również Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej z ofertą książek o bardziej naukowym charakterze - dla zaprzyjaźnionych szkół przygotowaliśmy też wykład z dr inż. Jakubem Szczepaniakiem.

Oto, to się działo podczas targów:

 

 

Zachęcamy też do lektury artykułu dotyczącego targów w Życiu Uczelni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów literatury (i nie tylko) do odwiedzenia Targów Ciekawej Książki, które odbędą się w terminie 22-24 listopada 2019 w hali Expo Łódź. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie”.

Podczas targów będzie można zapoznać się z bogatą ofertą wszystkich gatunków literackich począwszy od literatury pięknej, sensacyjno-kryminalnej, popularnonaukowej i naukowej, literatury faktu oraz komiksu. Dla najmłodszych czytelników przygotowano warsztaty połączone z akcentami artystycznymi. Nie zabraknie atrakcji dla miłośników i fanów gier planszowych nawiązujących do 125-lecia Juliana Tuwima. Skorzystać będzie można z bookcrossingu - będzie można bezpłatnie wypożyczyć lub zostawić książkę dla innych. Na tegoricznych Targach Ciekawej Książki pojawi się również Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej z ofertą książek o bardziej naukowym charakterze.

Miejsce:

 • Hala Expo – Łódź, al. Politechniki 4

Godziny zwiedzania:

 • 2019-11-22 - od 10:00 do 18:00
 • 2019-11-23 - od 10:00 do 18:00
 • 2019-11-24 - od 10:00 do 16:00

Wstęp:

 • bilet jednorazowy -  5 zł 
 • dzieci do lat 10 - wstęp bezpłatny