Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

30,00zł

Robert Stanisławski

ISBN 978-83-7283-812-4
Format B-5, oprawa miękka, s. 454 
Data wydania: 2018

Monografia  zawiera wiele uwag, wniosków i rekomendacji dotyczących stosowania innowacji otwartych wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), co może przyczynić się do ich rozwoju. Kierowana jest ona nie tylko do kadry akademickiej zajmującej się problematyką innowacyjności, ale również do praktyków gospodarczych, którzy zdają sobie sprawę z konieczności stosowania innowacji otwartych w prowadzonym przez siebie biznesie. Praca ta powstała w oparciu o własny projekt badawczy autora pt. Koncepcja „open innovation” w małych i średnich przedsiębiorstwach – modele, trendy i uwarunkowania rozwoju, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Spis treści