ZESTAW: International logistics (2014) oraz Security in logistic systems (2014)
  • ZESTAW: International logistics (2014) oraz Security in logistic systems (2014)
  • ZESTAW: International logistics (2014) oraz Security in logistic systems (2014)
  • ZESTAW: International logistics (2014) oraz Security in logistic systems (2014)

ZESTAW: International logistics (2014) oraz Security in logistic systems (2014)

46,00zł
23,00zł
50 % Rabat

Andrzej Szymonik: INTERNATIONAL LOGISTICS

ISBN 978-83-7283-611-3
Format B-5, oprawa miękka, s. 122
Data wydania: 2014

Monografia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów logistyka oraz menedżerów zajmujących się procesami logistycznymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, które są ogniwem w łańcuchach dostaw. Zaprezentowany materiał dotyczy logistyki realizowanej w wymiarze gospodarki globalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania i uwarunkowania europejskie.

Spis treści - International logistics.


Andrzej Szymonik: SECURITY IN LOGISTIC SYSTEMS

ISBN 978-83-7283-637-3
Format B-5, oprawa miękka, s. 134
Data wydania: 2014

Monografia jest próbą odpowiedzi na pytania: jakie jest zagrożenie dla systemów logistycznych, jak nimi zarządzać, jak korzystać z narzędzi i instrumentów, aby zminimalizować straty, które mogą wystąpić lub jak zapobiegać ich wystąpieniu. Monografia skierowana jest głównie do studentów pierwszego roku logistyki, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, studentów zaocznych oraz menedżerów logistyki na różnych szczeblach zarządzania.

Spis treści – Security in logistic systems