Tkaniny gofrowane. Właściwości mechaniczne

Tkaniny gofrowane. Właściwości mechaniczne

 

pod redakcją naukową: Małgorzaty Matusiak i Łukasza Frącczaka

Data wydania: 2021

Znakomicie udokumentowana i bogato ilustrowana, wieloautorska praca Tkaniny gofrowane. Właściwości mechaniczne, pod redakcją naukową Małgorzaty Matusiak i Łukasza Frącczaka, tematycznie jest kontynuacją opublikowanej w 2020 roku monografii Małgorzaty Matusiak Tkaniny gofrowane. Właściwości biofizyczne.

Książka poświęcona jest tkaninom gofrowanym, wytwarzanym metodą tkacką, a w szczególności ich właściwościom mechanicznym. Ukazane tu zagadnienia mają charakter nowatorski. Rzeczowo i precyzyjnie przedstawione kompleksowe analizy służące pokazaniu wpływu struktury tkanin gofrowanych na ich właściwości mechaniczne oraz ocenie możliwości wykorzystania standardowych metod i procedur badawczych do pomiaru tkanin gofrowanych. Autorzy omówili między innymi: parametry wytrzymałościowe, sztywność zginania oraz układalność, tarcie powierzchniowe, chropowatość oraz geometrię powierzchni tkanin. Monografia prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Geometryczna, mechaniczna i biofizyczna parametryzacja trójwymiarowych struktur tkanych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Badania w tym zakresie są kontynuowane i będą przedmiotem kolejnych publikacji.

Spis treści