Otwarta kultura organizacyjna przedsiębiorstw w erze Przemysłu 4.0

Otwarta kultura organizacyjna przedsiębiorstw w erze Przemysłu 4.0

49,00zł

Katarzyna Szymańska

ISBN 978-83-66741-82-9
Format B-5, oprawa miękka, s. 258

Data wydania: 2023

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny, złożona jest z czterech rozdziałów (dwóch o charakterze teoretycznym i dwóch empirycznych) oraz wniosków.

W rozdziale pierwszym omówiono istotę funkcjonowania przedsiębiorstw w erze IR 4.0, koncentrując się na jej założeniach i wyzwaniach, z którymi muszą radzić sobie współcześni zarządzający.

W rozdziale drugim przedstawiono główne wymiary: otwartość na przestrzeń, otwartość na innowacje.

Rozdział trzeci przedstawia podstawy metodyczne podjętych badań.

Rozdział czwarty omawia wyniki badań empirycznych.

Spis treści