Etyka - biznes - zarządzanie

Etyka - biznes - zarządzanie

29,60zł

Grażyna Bokszańska

ISBN 978-83-7283-390-7
Format B-5, oprawa miękka, s. 243
Data wydania: 2011

Książka składa się z pięciu części. Część pierwsza zawiera omówienie podstawowych kategorii pojęciowych wykorzystywanych w analizach aksjonormatywnego wymiaru życia społecznego. Część druga koncentruje się na analizie wartości i norm istotnych w działalności gospodarczej i menedżerskiej. Część trzecia zawiera omówienie tych domen działalności menedżerskiej, które można uznać za szczególnie istotne z etycznego punktu widzenia. W części czwartej zostały omówione obszary działalności menedżerów mające szczególne znaczenie z etycznego punktu widzenia. Część piąta poświęcona jest prezentacji wybranych aspektów etyki zawodowej menedżerów.

Spis treści