Otrzymaliśmy oficjalne pismo J.M. Rektora PŁ, prof. dr hab. inż Krzysztofa Jóźwika, w sprawie wstrzymania do odwołania przygotowania publikacji autorów lub współautorów afiliowanych do państwowych szkół wyższych i/lub innych instytucji naukowych Federacji Rosyjskiej. Brzmi on następująco:

 

"Wobec brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, aktów terroru wobec cywilnych obywateli, barbarzyńskiego niszczenia dóbr kultury, infrastruktury naukowo-badawczej oraz kompleksów akademickich i naukowych tego kraju, wstrzymuję do odwołania wszelkie procesy związane z przygotowaniem publikacji wydawanych przez Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Łódzkiej bądź sygnowanych przez Uczelnię, których autorzy lub współautorzy są afiliowani w państwowych szkołach wyższych bądź innych instytucjach badawczych i naukowych Federacji Rosyjskiej".

 

 

mini