Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej rozpoczyna dystrybucję identyfikatorów DOI dla wydawanych przez siebie publikacji

DOI jest unikalnym identyfikatorem alfanumerycznym (standard NISO), stworzonym w celu identyfikacji części własności intelektualnej. Najczęściej DOI używany jest do artykułów w czasopismach elektronicznych, ale także do e-booków i zawartych w nich rozdziałów.DOI jest unikalnym identyfikatorem alfanumerycznym (standard NISO), stworzonym w celu identyfikacji części własności intelektualnej. Najczęściej DOI używany jest do artykułów w czasopismach elektronicznych, ale także do e-booków i zawartych w nich rozdziałów.


Struktura DOI


Prefiks zawsze zaczyna się od „10.xxxxx”, gdzie „x” oznacza wydawcę, np. DOI zaczynajacy się od 10.1108 identyfikuje pracę opublikowaną przez Emerald, a 10.1016 pracę opublikowaną przez Elsevier. Druga część adresu, czyli sufiks, może mieć różne formy i identyfikuje określony artykuł, rozdział lub książkę. Politechnika Łódzka otrzymała prefiks 10.34658.

Przydzielaniem numerów zajmuje się Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej - identyfikatory mogą dostać publikacje, które umieszczone są na platformach:

- CYRENA - repozytorium instytucjonalne Politechniki Łódzkiej,

- CYBRA - biblioteka cyfrowa Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (kolekcja Politechniki Łódzkiej),

- Platforma czasopism naukowych w systemie Open Journal System (w przygotowaniu).

Obecnie o nadanie identyfikatora mogą wnioskować osoby, których publikacje zostały umieszczone na platformie CYRENA. Aby uzyskać numer DOI wystarczy skontaktować się z Wydawnictwem, a po weryfikacji obiektu cyfrowego (np. możliwości udostępnienia pliku w otwartym dostępie zgodnie z podpisaną umową wydawniczą), numer DOI zostanie przypisany do dokuementu.