Zarządzanie logistyką - aktualne problemy i wyzwania

Zarządzanie logistyką - aktualne problemy i wyzwania

22,00zł

Maciej Bielecki, Barbara Galińska, Anna Walaszczyk

ISBN 978-83-7283-952-7

Format B-5, oprawa miękka, s. 133

Data wydania: 2019

Monografia naukowa pod tytułem ,,Zarządzanie logistyką – aktualne problemy i wyzwania” jest owocem II Konferencji Logistycznej „Logistic Intelligence 2018”. Problematyka przedstawiona w opracowaniu opisuje aktualne problemy i wyzwania stawiane przed zarządzaniem logistyką. W szczególności opisane są zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania, w tym projekty logistyczne, Przemysłu 4.0 czy też inteligentnych, innowacyjnych rozwiązań z obszaru transportu czy magazynowania.  Książka skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców, zawarte w niej wyniki badań oraz analiza przypadków z zakresu podejmowanej problematyki będą stanowiły wartość dodaną dla czytelnika.