Symbioza przemysłowa: efektywność środowiskowa, organizacja i finansowanie parków ekoprzemysłowych

Symbioza przemysłowa: efektywność środowiskowa, organizacja i finansowanie parków ekoprzemysłowych

29,00zł

Witold Luciński, Andrzej Marcinkowski

ISBN: 978-83-7283-981-7
Format B-5, oprawa miękka, s.167
Wydanie: 2018

Obawy związane z problemami środowiskowymi w skali globalnej, takimi jak zmiana klimatu i wzrost emisji zanieczyszczeń, spowodowały również ożywienie w zakresie marketingu produktów ekologicznych i popytu konsumpcyjnego. Nowe przedsięwzięcia starają się obsługiwać te rynki dzięki innowacjom środowiskowym lub czystym technologiom. W efekcie wabią i wzmacniają przedsiębiorców. Niektóre z tych przedsięwzięć przyciągają kapitał inwestycyjny i dają szansę rozwoju na zaskakującym poziomie. Niebagatelne korzyści wynikają z doskonalenia procesów utylizacji strumieni odpadowych, co sprzyja obniżce kosztów i powoduje zmniejszanie się zapotrzebowania na transport odpadów poprodukcyjnych. W efekcie maleją koszty ich składowania, a przedsiębiorstwa unikają coraz wyższych opłat kar za dewastację środowiska. . Dzięki temu w kontaktach między przedsiębiorstwami pojawia się racjonalizacja działań od strony ekonomicznej, a skutkiem tego jest zwiększanie efektywności poszczególnych firm drogą wspierania kooperacyjnych powiązań w dziedzinie wymiany zasobów. Coraz częściej nowo wdrażane technologie, służąc celom ekonomicznym jednocześnie sprzyjają zapobieganiu zanieczyszczeniom. Tak pomyślany rozwój gospodarczy jest odwzorowaniem zjawisk zachodzących w naturalnych ekosystemach, gdzie współpracujące ze sobą organizmy tworzą związki symbiotyczne w celu zapewnienia przetrwania i efektywnego gospodarowania zasobami (ze wstępu)