Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej

Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej

42,00zł

Agnieszka Brzezińska

ISBN: 978-83-7283-965-7
Format B-5, oprawa miękka, s.153
Wydanie: 2019

Autorka monografii pt. Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, podjęła się zgłębienia tematyki związanej ze zmianami klimatycznymi, źródłami zanieczyszczeń w przelewach burzowych, które mają znaczący wpływ na pogarszanie się stanu odbiorników. Praca jest oparta na pięcioletnim okresie badań autorki przeprowadzonych na terenie aglomeracji łódzkiej.