Emisja metali ciężkich zawartych w wodach opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych

Emisja metali ciężkich zawartych w wodach opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych

39,00zł

Grażyna Sakson-Sysiak

ISBN: 978-83-7283-964-0
Format B-5, oprawa miękka, s.121
Wydanie: 2019

 W niniejszej monografii podjęto próbę kompleksowej analizy emisji metali ciężkich w skali dużej rzeczywistej zlewni miejskiej, wyposażonej w mieszany system kanalizacyjny – ogólnospławny i rozdzielczy. Dokonano także analizy możliwości jej prognozowania i ograniczenia. Rezultatem badań i analiz prezentowanych w opracowaniu jest poszerzenie naukowych podstaw optymalizacji rozwiązań stosowanych w gospodarce wodami opadowymi, opartych nie tylko o parametry ilościowe, ale również jakościowe, a także tworzenia zrównoważonych systemów odwodnień obszarów zurbanizowanych.