Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił pierwszy konkurs w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Więcej informacji

Pierwszy konkurs został ogłoszony w dziedzinie: nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych i nauk teologicznych. Nabór wniosków trwa od 2 do 16 października 2018 r. Szczegółowe warunki udziału w programie określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832). Warto dodać, że podczas składania wniosków nastąpi automatyczne pobranie części najważniejszych danych wniosku z systemu POL-index.


Dodatkowe materiały:

(PDF) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2018 r. w sprawie konkursu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

(PDF) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

(PDF) „Wsparcie dla czasopism naukowych” w POL-index – podręcznik użytkownika Przygotowanie danych niezbędnych do złożenia wniosku w systemie ZSUN/OSF