Ruch wirowy płynów w przyrodzie oraz w maszynach i urządzeniach.  Zdjęcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe
PROMOCJA
24,00zł
12,00zł
50 % Rabat
Zobacz szczegóły
Systemy pomiarowe i podstawy analizy sygnałów
PROMOCJA
40,00zł
28,00zł
30 % Rabat
Zobacz szczegóły
Historia - Teraźniejszość - Przyszłość informatyki
PROMOCJA
48,00zł
24,00zł
50 % Rabat
Zobacz szczegóły
Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych
PROMOCJA
74,00zł
37,00zł
50 % Rabat
Zobacz szczegóły
Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych
PROMOCJA
67,20zł
33,60zł
50 % Rabat
Zobacz szczegóły
Nanotechnologia w wytwarzaniu włókien chemicznych. Nanokompozytowe włókna z udziałem montmorylonitu
PROMOCJA
29,60zł
14,80zł
50 % Rabat
Zobacz szczegóły
Optymalizacja warunków sprzężonego przewodzenia ciepła  i masy w wyrobach włókienniczych
PROMOCJA
22,00zł
11,00zł
50 % Rabat
Zobacz szczegóły