ZESTAW: Wizualizacja scen 3D | Modelowanie w przestrzeni 3D

ZESTAW: Wizualizacja scen 3D | Modelowanie w przestrzeni 3D

112,00zł
56,00zł
50 % Rabat

Możliwość zakupu 2 książek z 50% rabatem. 

Cena obowiązuje za zestaw:

  • Ryszard Szczerbanowski: Wizualizacja scen 3D. AutoCad 2012 PL
  • Ryszard Szczerbanowski: Modelowanie w przestrzeni 3D AutoCAD 2012 PL

 

 

Ryszard Szczerbanowski: Wizualizacja scen 3D. AutoCad 2012 PL

ISBN 978-83-7283-465-2
Format B-5, oprawa miękka, s. 231
Data wydania: 2011

Tematyka podręcznika, związana z wizualizacją przedstawianą w programie AutoCAD 2012, obejmuje swym zasięgiem szereg zagadnień. W pierwszej kolejności przybliżono pojęcie stylu wizualizacji i omówiono cechy charakterystyczne stylów wizualizacji oraz sposoby posługiwania się nimi. Przedstawiono również sposoby modyfikowania już istniejących stylów.

Spis treści


Ryszard Szczerbanowski: Modelowanie w przestrzeni 3D AutoCAD 2012PL

ISBN 978-83-7283-466-9
Format B-5, oprawa miękka, s. 438
Data wydania: 2011

Podręcznik jest przewodnikiem pozwalającym na przyswojenie sobie zasad tworzenia modeli trójwymiarowych za pomocą programu AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. Przyjęto, że czytelnik podręcznika poznał wcześniej zasady tworzenia rysunku dwuwymiarowego w programie AutoCAD, zatem zna już narzędzia umożliwiające tworzenie rysunków w postaci elektronicznej w zakresie odpowiadającym kursowi obsługi programu stopnia podstawowego i średnio zaawansowanego, co odpowiada zakresowi autoryzowanych kursów: AutoCAD 2012 Essentials oraz AutoCAD 2012 Intermediate.

Spis treści

 

 

Możesz być także zainteresowany/a tymi produktami