ZESTAW: Dwie książki Environmental protection management in manufacturing enterprises oraz Production planing and controll
  • ZESTAW: Dwie książki Environmental protection management in manufacturing enterprises oraz Production planing and controll
  • ZESTAW: Dwie książki Environmental protection management in manufacturing enterprises oraz Production planing and controll
  • ZESTAW: Dwie książki Environmental protection management in manufacturing enterprises oraz Production planing and controll

ZESTAW: Dwie książki Environmental protection management in manufacturing enterprises oraz Production planing and controll

40,00zł
20,00zł
50 % Rabat

Jerzy Lewandowski, Milena Antosik: PRODUCTION PLANNING AND CONTROLL

ISBN 978-83-7283-488-1
Format B-5, oprawa miękka, s. 168
Data wydania: 2012

Książka jest przewodnikiem do planowania w przedsiębiorstwie. Autorzy opisują wiele aspektów planowania i kontroli produkcji. Skupiają się w całości na łańcuchu dostaw, rozpatrują system komunikacji i relacji na szczycie, na dole i wewnątrz organizacji. Jak każdy biznes potrzebuje dobrego planu, tak każdy manager powinien mieć nie tylko praktyczne doświadczenie, lecz również zasób wiedzy teoretycznej. Oba te aspekty są opisane w publikacji. Materiał ten powinien pomóc Czytelnikom znaleźć drogę do zapewnienia doskonałego planowania procesu i budowania jakości oraz kontynuowania doskonalenia wewnątrz procesów.

Spis treści


Jerzy Lewandowski, Sylwia Ćwieląg-Wojda: ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT IN MANUFACTURING ENTERPRISES

ISBN 978-83-7283-481-2
Format B-5, oprawa miękka, s. 171
Data wydania: 2012

Książka jest opracowaniem monograficznym, którego celem jest analiza i systematyka dotychczasowego dorobku naukowo-badawczego dotyczącego zarządzaniem środowiskiem w bliższym i dalszym otoczeniu oraz jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Spis treści