Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Nowa perspektywa

Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Nowa perspektywa

26,90zł

Jerzy Lewandowski, Marta Znajmiecka-Sikora (red.)

ISBN 978-83-7283-624-3
Format B-5, oprawa miękka, s. 359
Data wydania: 2014

Monografia omawia zagadnienia związane z wybranymi aspektami zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również możliwości wykorzystania technologii miękkich w szeroko pojętym procesie zarządzania bhp. Technologia miękka (ang. soft technology) powstaje poprzez świadome wykorzystanie powszechnie obowiązujących praw oraz doświadczeń w zakresie działań ekonomicznych, społecznych oraz humanistycznych, w oparciu o które, tworzone są zasady, mechanizmy, środki, postanowienia, metody oraz procedury, które wpływają na poprawę, adaptacyjność oraz kontrolę subiektywnego oraz obiektywnego świata.

Spis treści