Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna

Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna

43,00zł

Edyta Marcinkiewicz (red.)

ISBN 978-83-7283-905-3
Format B-5, okładka miękka, s.279

Data wydania: 2018

Przedmiotem badań w niniejszej pracy są dobrowolne programy emerytalne,finansowane kapitałowo, zarówno indywidualne, jak i pracownicze. Część teoretyczna niniejszej monografii odnosi się ogólnie do kategorii planów oszczędnościowych prowadzonych w ramach programów dobrowolnych bezukierunkowania na przypadek konkretnego kraju. Z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa przedstawiono rozważania na temat natury tegorodzaju oszczędności oraz determinant rozwoju form dobrowolnego zabezpieczeniaemerytalnego. W części empirycznej przedmiotem badań są dodatkoweplany emerytalne funkcjonujące w 24 krajach europejskich, tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Irlandii,Islandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii,Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. (...) [WSTĘP]

Spis treści