Przykłady projektowania żelbetowych wsporników zeszyt 2 (wydanie III zmienione)

Przykłady projektowania żelbetowych wsporników zeszyt 2 (wydanie III zmienione)

46,00zł

Tadeusz Urban, Łukasz Krawczyk, Michał Gołdyn

ISBN 978-83-7283-936-7
Format A-4, oprawa miękka, s. 76
Data wydania: 2018

W wydaniu trzecim drugiego zeszytu opracowanego w Katedrze Budownictwa Betonowego wprowadzono istotne zmiany względem wcześniejszych edycji skryptu. Zakres książki został poszerzony o zasady i przykłady projektowania wsporników zgodnie z dotychczasowymi normami polskimi PN-B-03264, stosowanymi obecnie w licznych opracowaniach projektowych. Przedstawiono przykłady projektowania wsporników o różnych wysięgach – począwszy od bardzo krótkich, a skończywszy na wspornikach o umiarkowanym wysięgu. Wprowadzono także dodatkowy rozdział poświęcony projektowaniu wsporników specjalnych, wykorzystujących opatentowane rozwiązania systemowe, jak również wsporników liniowych belek. Bieżące wydanie wprowadza również szereg drobniejszych zmian, wynikających z konieczności poprawienia usterek i nieścisłości dostrzeżonych w wydaniach wcześniejszych.

Spis treści