Production planning and controll

Production planning and controll

19,00zł

Jerzy Lewandowski, Milena Antosik

ISBN 978-83-7283-488-1
Format B-5, oprawa miękka, s. 168
Data wydania: 2012

Książka jest przewodnikiem do planowania w przedsiębiorstwie. Autorzy opisują wiele aspektów planowania i kontroli produkcji. Skupiają się w całości na łańcuchu dostaw, rozpatrują system komunikacji i relacji na szczycie, na dole i wewnątrz organizacji. Jak każdy biznes potrzebuje dobrego planu, tak każdy manager powinien mieć nie tylko praktyczne doświadczenie, lecz również zasób wiedzy teoretycznej. Oba te aspekty są opisane w publikacji. Materiał ten powinien pomóc Czytelnikom znaleźć drogę do zapewnienia doskonałego planowania procesu i budowania jakości oraz kontynuowania doskonalenia wewnątrz procesów.

Spis treści