Odlewanie precyzyjne stopów magnezu o podwyższonych właściwościach

Odlewanie precyzyjne stopów magnezu o podwyższonych właściwościach

46,00zł

Cezary Rapiejko

ISBN: 978-83-7283-876-6
Format B-5, oprawa miękka, s. 163
Data wydania: 2018

W pracy przedstawiono wybrane aspekty technologii precyzyjnego odlewania stopów magnezu o podwyższonych właściwościach w formach ceramicznych.
Przedstawione wyniki badań dotyczą możliwości otrzymywania odlewów ze stopów magnezu o podwyższonych właściwościach mechanicznych i tribologicznych w technologii wytapianych modeli. Poprawę właściwości stopów magnezu uzyskano w wyniku opracowania składu chemicznego nowych stopów magnezu w oparciu o znormalizowane stopy AM60 i AZ91 oraz parametrów ich krystalizacji, stosując intensywne studzenie form ceramicznych. W pracy przedstawiono wpływ dodatków chromu lub/i wanadu na mikrostrukturę, charakterystyczne krzywe ATD oraz właściwości mechaniczne, oraz trybologiczne badanych stopów. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań dotyczące opracowania innowacyjnej technologii nanoszenia inhibitorów na wewnętrzne ściany formy ceramicznej, których zastosowanie pozwoliło na wykonanie odlewów pozbawionych wad powierzchniowych.

Spis treści