Inżynier z duszą humanisty. Miejsce i rola problematyki humanistycznej w dyskursie politechnicznym

Inżynier z duszą humanisty. Miejsce i rola problematyki humanistycznej w dyskursie politechnicznym

19,00zł

Joanna Sośnicka (red.)

ISBN 978-83-7283-895-7
Format B-5, oprawa miękka, s. 354
Data wydania: 2017 (dodruk)

Niniejsza książka stanowi ponowienie apelu do władz uczelni technicznych o wprowadzenie do programów studiów kierunków inżynierskich zagadnień z zakresu problematyki humanistycznej. Na nowo podjęto debatę nad istotą i zasadnością obecności problematyki humanistycznej na kierunkach technicznych i należy mieć nadzieję, że refleksja podjęta w tej książce, propagująca całościowe widzenie zagadnień technicznych, uwzględniająca ich wpływ na świat, społeczeństwo, człowieka, stanie się przyczynkiem do dalszej dyskusji nad rolą i istotą techniki i humanistyki jako dziedzin nie tyle ze sobą konkurujących, ile współpracujących – obie badają bowiem i wywierają wpływ na tę samą rzeczywistość.

Spis treści