1. Tekst dostarczony do Wydawnictwa PŁ w postaci pliku w edytorze tekstu wraz z kompletnym materiałem ilustracyjnym, wymagający pełnego cyklu prac redakcyjnych i wydawniczych.

Wydawnictwo zapewnia pełną obsługę wydawniczą: przesłanie do recenzji, kompleksowe opracowanie redakcyjne (językowe, edytorskie i techniczne), skład, korekty redakcyjne i techniczne, sporządzenie indeksów, przygotowanie wskazanego lub dostarczonego materiału ilustracyjnego, projektowanie okładek, przygotowanie pliku PDF do druku oraz publikacji elektronicznych, druk, dystrybucję wersji papierowej, działania promocyjne. 

 

2. Publikacja kompletna, zredagowana (merytorycznie i językowo), sformatowana − przygotowana do druku, dostarczona do Wydawnictwa PŁ w formacie PDF.

Publikacja wydawana pod względem merytorycznym, redakcyjnym i edytorskim na odpowiedzialność autorów/redaktorów naukowych. 
Wydawnictwo zapewnia przygotowanie pliku PDF do druku, druk, dystrybucję wersji papierowej, działania promocyjne.