1. Wydawnictwo zajmuje się wydawaniem publikacji pracowników Politechniki Łódzkiej.
 2. Druk zlecenia (pobierz DOC) na wydanie publikacji jest zamieszczony w zakładce Informacje dla Autorów lub można go otrzymać w Wydawnictwie.
 3. Pierwszą stronę druku zlecenia wypełnia Zleceniodawca, drugą (dotyczącą kalkulacji wydawniczej) Wydawnictwo.
 4. Wydawnictwo przesyła publikacje do wybranych recenzentów (druki recenzji są zamieszczone w zakładce Informacje dla Autorów lub można je otrzymać w Wydawnictwie).
 5. Ostateczną wersję pracy Autor dostarcza do Wydawnictwa w postaci:
  a) wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego),
  b) zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy (CD).
 6. Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 7. Układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa: strona tytułowa, spis treści, wykazy skrótów i oznaczeń, wstęp/przedmowa, tekst główny z przypisami, aneksy, bibliografia, indeksy, wykazy ilustracji, tabel itp., streszczenia.
 8. Instrukcje wydawnicze są zamieszczone w zakładce Informacja dla Autorów.
 9. Notki informacyjne: Autorzy są proszeni o przygotowanie i dostarczenie (razem z maszynopisem) krótkiej notki o książce (na stronę www).
 10. Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Wydawnictwem.