Resort nauki opublikował nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W wykazie ujęto 30 676 pozycji w tym 29 037 czasopism oraz 1 639 materiałów z konferencji.C zasopismom naukowym i recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych przyznano 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów. O tym, ile przyznać punktów poszczególnym czasopismom, decydowało ok. 400 czołowych polskich naukowców, reprezentujących wszystkie dyscypliny. Pełny wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych.

"Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami. To drugi kluczowy wykaz – obok wykazu wydawnictw – na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzony przez reformę Gowina" - napisano na stronie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów